• 0 (505) 992-6373
  • info@interstate.ist

Afrika Ülkeleri Hangi Yatırıma Uygun?

Afrika Ülkeleri Hangi Yatırıma Uygun?

Afrika Ülkeleri Hangi Yatırıma Uygun?

31 Ağustos 2019, 17:562770

Dünya ticaretine genel olarak değerlendirme yapacak olursak, gözde ülkenin zengin yeraltı kaynakları verimli toprakları ve ham madde kaynağı bakımından zengin olan Afrika olduğunu görüyoruz. Bazı şehirleri inceleyecek olursak;

FAS : Afrika'nın kuzeybatısında yer alan Fas, ekonomik büyümesini, kalkınma stratejisini ve bölgesel pazardaki varlığını geliştirmek için somut ve güçlü adımlar atıyor. Türkiye'nin çesitli müteahhitlik yatırımlarının olmasının yanı sıra Gıda, işletme, sanayi ve turizm yatırımlarına uygundur.


CEZAYİR : Afrika'nın kuzeybatısında Fas ve Tunus'un arasında kalan Cezayir, Afrika’nın en geniş topraklarına ve önemli doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip, söz konusu kıtanın (Güney Afrika, Nijerya ve Mısır’ın ardından) en büyük 4’üncü ekonomisi konumundadır. Yenilebilir enerji, sağlık sanayi ve turizm alanında yatırıma uygundur.


ETİYOPYA : Doğudan Somali, kuzeyden Cibuti ve Eritre, batıdan Sudan, güneyden de Somali ve Kenya ile çevrilmiş bulunan Etiyopya (eski adı Habeşistan: Abyssinia), Afrika’nın en büyük ülkelerinden biridir. Afrika ülkeleri arasında işsizlik oranı en düşük olan şehir, hidroelektrik santrali yatırımına uygundur.


KENYA : Afrika'nın doğusunda kalan Kenya Cumhuriyeti, Doğu Afrika Bölgesine açılan kapı olup, bu bölgenin finans, iletişim ve ulaşım merkezidir. Türkiye yapı malzemeleri ve tekstil alanında bir çok yatırımı vardır. Madencilik, lojistik, jeotermal, rüzgar vc güneş enerjisi yatırımına uygundur.


TANZANYA : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti. Afrika'nın orta-doğu bölgesinde yer alan bağımsız ülke. Tanzanya, BM verilerine göre En Az Gelişmiş Ülkeler (Least Developed Countries) kategorisindeki ülkelerden biridir. Gayrisafi yurtiçi hasılanın önemli kısmını hizmet ve tarım sektörü oluşturmaktadır. Birçok doğalgaz rezervine sahip olup enerji yatırımları için uygundur.


MADAGASKAR : Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar ekonomisi bir piyasa ekonomisidir ve Madagaskar'ın köklü tarım endüstrisi ve gelişmekte olan turizm, tekstil ve madencilik endüstrileri tarafından desteklenmektedir. Madagaskar tarımı, pirinç ve manyok gibi tropikal temel mahsullerin yanı sıra vanilya ve kahve gibi nakit mahsuller de üretir. Bunun yanı sıra altyapı yatırımlarına uygundur.


MOZAMBIK : Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan bir ülke. Ülkenin doğu sınırının tamamını Mozambik Kanalı'nın da yer aldığı Hint Okyanusu oluşturmaktadır. Son 10 yılda, ABD, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Norveç, Güney Kore, Hindistan, Portekiz, Kanada ve İngiltere'den en büyük enerji şirketlerinin gerçekleştirdiği doğal gaz, petrol, kömür gibi hidrokarbon arama faaliyetlerinin sonucunda Mozambik'te, 5,7 trilyon metreküp doğalgaz ve 23 milyar ton kömür keşfedilerek çıkarılma çalışmalarına başlandı. Sağlık, enerji ve inşaat yatırımlarına uygundur.

GÜNEY AFRİKA : Güney Afrika, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Dünya altın rezervinin yüzde 40’ı Güney Afrika’dadır. Enerji üretiminde yüzde 70 oranında kömür kullanılmaktadır. Ulaşım altyapısı iş dünyasının ana bölümü için oldukça gelişmiş ve Afrika Kıtası’nda bulunan en iyi yapıya sahiptir. Büyük çaplı ve etkin limanlar, mükemmel kara ulaşım ağı, özellikle ABD ve Avrupa ile oldukça iyi hava yolu bağlantıları mevcuttur. Enerji ve turizm yatırımları için uygundur.


KAMERUN : Kamerun Cumhuriyeti, Afrika kıtasının ortabatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Boksit ülkenin en önemli yeraltı kaynağıdır. Ülkedeki en önemli endüstriyel faaliyet alüminyum üretimidir. İnşaat sektörü; ulaşım altyapısı, tarım, sağlık ve eğitim alanlarına yapılan kamu yatırımları sayesinde hızla büyümektedir.Hizmetler sektöründe telekomünikasyon ve ulaşım hizmetleri en önemli faaliyetlerdir. Enerji, tarım, turizm yatırımları ici uygundur.


NİJERYA : Batı afrika giriş kapısı olarak nitelendirilen Nijerya, imalat, finans, hizmet, iletişim, teknoloji ve eğlence sektörlerini genişleten, orta gelirli, karma bir ekonomi ve gelişmekte olan bir pazardır. Yatırım açısından çok önemli olan Nijerya, doğal kaynakları ile ekonomik açıdan büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ithalat, ihracat, enerji, madencilik yatırımları için uygundur.


GANA : Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Dijital teknoloji ürünlerinin imalatı ve ihracatı, otomotiv ve gemi yapımı ve ihracatı ve hidrokarbonlar ve endüstriyel mineraller gibi çeşitli ve zengin kaynakların ihracatı dahil olmak üzere çeşitli ve zengin bir kaynak tabanına sahiptir. Hidroelektrik ve altyapı yatırımları için uygun.


SENEGAL : Senegal Cumhuriyeti, Senegal Nehri'nin güneyinde, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Inşaat, hazır giyim, tekstil, turizm yatırımlarına uygundur.


Genel olara Afrika ülkelerine baktığımızda, her ulkenin zengin doğal kaynakları hammadde isleme fonksiyonlarının olamaması ve tüketici toplum olması sebebiyle ihtiyaç düzeyleri maksimum da olduğunu görmek mümkündür. Türkiye'nin jeostratejik konumunu da göz önüne aldığımızda, Afrika'nın inanılmaz bir pazar olduğu aşikardir.

 

Yazan : Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Ebru BALPETEK 

Yorumlar

Yorum Yap

Son Yazılar

KOBİ Nedir?
KOBİ Nedir?15 Mayıs 2020, 19:34
Nijerya’da Fiyatlar ve Maaşlar
Almanya Ülke Profili
Almanya Ülke Profili07 Nisan 2020, 21:51
Dijital Pazarlama Teknikleri
Dijital Pazarlama Teknikleri25 Mart 2020, 13:00

Etiketler

Takip Edin

WhatsApp

E-BÜLTEN