• 0 (505) 992-6373
  • info@interstate.ist

İHRACAT NAVLUN DESTEKLERİ 2

İHRACAT NAVLUN DESTEKLERİ 2

İHRACAT NAVLUN DESTEKLERİ 2

12 Ocak 2020, 20:321500

İHRACAT NAVLUN DESTEKLERİ 2

2017 yılında başlayan, ”İhracat navlun Destekleri” 2019 yılında da devam ediyor. İhracatçı firmalar, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yapılan ihracatlar için, sevkiyatı kendileri organize etmeleri durumunda ödedikleri navlun bedelinin belirli bir kısmını, navlun desteği olarak geri alabilecek.

2019 İhracat Navlun Destekleri

İhracat navlun destekleri; 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ihracatlara istinaden kesilen navlun faturalarına istinaden verilecek destek tutarını içermektedir.

 

2016/6 Sayılı "İhraç Taşımalarına Navlun Desteği Sağlanması Hakkında Karar" Gereğince, 2019 yılında yapılacak, navlun desteği başvuruları, aşağıda listelenen şartlara uygun olarak yapılacaktır.

 

Değersiz eşya statüsünde yer alan: Çimento, Alçı,Demir  Cevherleri, Sünger Taşı, Kum, Demir ve Çelikten Mamul, Zımpara taşı, İnşaat Demiri vb gibi ürünler için, ihracat navlun destekleri verilmemektedir, yazının sonunda, destek kapsamına alınmayan ürünlere dair GTIP listesi yer almaktadır.

 

Navlun Destek Başvurularında Aranan Şartlar

- Başvuru, her navlun faturası için, en geç, navlun fatura tarihinden sonra 6 ay içinde yapılmalıdır. Bu süreyi aşan başvurular kabul edilmez.

- Firmalar, beyanname intaç tarihini baz alarak, aynı aya ait ihracatlar için birer dosya hazırlanmak suretiyle yapılacaktır.

- İhracat navlun destek başvurusu yapabilmek için, ihracat yapılan ülkenin, (İhracat - -

- Beyannamesinde 17. hane) Navlun destek kapsamına alınan, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden biri olması gerekmektedir. (Aşağıdaki liste)

- İhracatı yapılan ürünler Türk menşeli olmalı, dolayısıyla beyanname Menşe hanesi “052”Türkiye kodu girili olmalı.

- Bedelsiz ürünlerin sevkiyatına dair navlun desteği verilmez.

- Transit ticaret ve Hariçte İşleme Rejimi kapsamı ihracatlar için navlun desteği verilmez.

- Sınır ve Kıyı ticareti kapsam dışıdır.

 

İhracat Navlun Başvurusu Nasıl Yapılır

Firmanızın bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğini arayarak, “İhracat Navlun Destekleri” ile ilgili birime ulaşabilirsiniz. İhracat navlun desteği talep edeceğiniz ihracatlarınızı, beyanname intaç tarihlerini baz alarak, ay bazında dosyalayarak, ilgili birime teslim edip bir dosya numarası alarak başvurunuzu yapmış olursunuz. 

 

Talep edilen belgelerin haricinde, her dosyada yer alan ihracat navlun e-faturası ve ihracat e-faturasına ait “xml” dosyalarının e-mail aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

İhracat Navlun Başvurusunda Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Navlun Dilekçesi (word formatında indirebilirsiniz)

Ek3 (excel formatında indirebilirsiniz) (Nakliyeciniz kaşe imza yapmalı)

- Navlun e-faturası

- İhracat e-faturası

- Konşimento (kopya)

- Gümrük Beyannamesi (kopya)

- Navlun faturasının ödendiğine dair kaşe imzalı banka makbuzu

- Her e-navlun faturasının, maliyenin ilgili sayfasından sorgulanabilir ve doğrulanabilir durumdaki XML formatları. (e-mail ile, dosyayı inceleyen yetkiliye gönderilir)

- Firmanın TL hesabının bulunduğu banka bilgileri. (Navlun iadesinin yapılabilmesi için)

 

İlk Kez Başvuracak firmalar aşağıdaki belgeleri teslim ederek firma dosyası açmalıdır:

- İhracatçı firmanın son tarihli Ticaret Sicil Gazetesi,

- İmza Sirküleri,

- Taahhütname(Ek-2) 

 

 

Denizyolu ihracat dair Navlun desteği verilen ülkeler ve navlun destek oranları

 

1.grup (konteyner başı max 700 TL destek): Bahreyn, S.Arabistan, BAE, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt Umman, Yemen, Pakistan

2.grup (konteyner başı max 2.500 TL destek) : Irak

3.grup (konteyner başı max 150 TL destek) : Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus

4.grup (konteyner başı max 3600 TL destek): Cibuti, Eritre, Kenya, Madagaskar, Komor Adaları, Reunion, Moritus,Somali, Somalil, Sudan, Tanzanya 

5.grup (konteyner başı max 4500 TL destek): Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik 

6.grup (konteyner başı max 4000 TL destek): Angola, Benin, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana,Gine, Gine-Bissau, Kamerun, Kongo, Liberya, Moritanya, Namibya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo

7.grup (konteyner başı max 6300 TL destek): Bahreyn, BAE, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan Umman

Not: sadece Bu ülkelere yapılan Kanatlı hayvan, et ve süt ürünleri ihracatları için

 

Denizyolu İhracatlarında Navlun iadesi hesaplanırken:

- Navlun faturası, ihracat faturasının en fazla %20’si olacak şekilde hesaplanır.

- Parsiyel konteyner sevkiyatların da oluşan navlun bedeli, ihracat faturasında belirtilen yük hacminin konteyner kapasitesiyle orantılanması ile belirlenir. Örneğin yükünüz konteyner içinde ¼ oranda yer kaplıyorsa, o ihracata konu navlun bedeli, navlun faturasının ¼’ü oranında olmalıdır.

 

Karayolu İhracat Navlun desteği verilen ülkeler ve navlun destek oranları

 

1.grup (ton başı max 190 TL destek) Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

2.grup (ton başı max 70 TL destek) Azerbaycan, Gürcistan, Filistin, İran,    İsrail, Lübnan

3.grup (ton başı max 160 TL destek) Bahreyn, S.Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt Umman, Yemen, Ürdün

4.grup (ton başı max 80 TL destek) Irak

5.grup (ton başı max 30 TL destek) Suriye

 

Karayolu İhracatlarında Navlunu hesaplanırken:

- Destek tutarı, gümrük beyannamesinin 35’inci hanesinde yer alan brüt kilogram dikkate alınarak hesaplanır.

- Gümrük beyannamesinin 17’inci hanesinde belirtilen ihraç malının “gideceği ülke”

bu madde çerçevesinde belirtilen azami “NAVLUN” her halükarda, “NAVLUN” kapsamında yer alan taşımaya ait ihracat faturasında belirtilen  tutarın % 20’sini geçemez.

 

Havayolu İhracat Navlun desteği verilen ülkeler ve navlun destek oranları

 

Kanatlı Et Ürünleri ihracatında:

 (ton başı max 1500 TL destek): Bahreyn, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, S.Arabistan, BAE, İran, Irak, Katar, Kuveyt Umman, Yemen, Ürdün, Filistin

 

Yaş Meyva-Sebze

(ton başı max 1000 TL destek) AB Ülkeleri, Çin, Endonezya, Hong-Kong, G.Kore, Tayvan, Malezya, Singapur, Maldiv, Seyşen, Mouritus

(ton başı max 1900 TL destek) Japonya

 

Kesme Çiçek-Süs Bitkileri

(ton başı max 1200 TL destek) AB Ülkeleri

(ton başı max 1900 TL destek) Japonya

 

Tekstil Deri Ve Konfeksiyon 61 ve 62 Fasıl ile, 4203,6403,6404,6405 GTİP

(ton başı max 1400 TL destek) ABD

 

Destek tutarı, gümrük beyannamesinin 35’inci hanesinde yer alan brüt kilogram dikkate alınarak hesaplanır.

Gümrük beyannamesinin 17’inci hanesinde belirtilen ihraç malının “gideceği ülke” ye göre navlun desteği belirlenir.

 

 

İhracat Navlun Destekleri - Kapsam dışında kalan Ürünler (EK-7)

 

GTİP KODU

ÜRÜN ADI

252310000000

ÇİMENTO;KLİNKER

252329000011

ÇİMENTO;PORTLAND;DİĞER,AMBALAJLANMIŞ

252020009019

DİĞER ALÇILAR;TIP VE DİŞÇİLİK DIŞINDA KULLANILANLAR

252210000000

KİREÇ;SÖNMEMİŞ

283650000000

KALSİYUM KARBONAT

252390000011

ÇİMENTO;SU ALTINDA SERTLEŞEN,AMBALAJLANMIŞ

252220000000

KİREÇ;SÖNMÜŞ

251990900011

MANYEZİ;KALSİNE EDİLMİŞ

252321000011

ÇİMENTO;PORTLAND;BEYAZ,AMBALAJLANMIŞ

250300900013

RAFİNE EDİLMİŞ KÜKÜRT

250100910000

İNSANLARIN TÜKETİMİNE MAHSUS TUZ

251990900019

MANYEZİ;DİĞER

250100999000

DİĞER TUZ

253090009039

DİĞER MİNERAL MADDELER

253010000019

PERLİT VE KLORİTLER;GENLEŞTİRİLMEMİŞ

680990000000

ALÇI VE ALÇI ESASLI BİLEŞİKLERDEN EŞYA;DİĞER

251990300019

TAMAMEN YANMIŞ (SİNTERLENMİŞ) DİĞER MANYEZİ

252800000000

TABİİ BORATLAR VE BUNLARIN KONSANTRELERİ,TABİİ BORİK ASİT

251690000000

YONTULMAYA VE İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER MADDELER

260112000000

DEMİR CEVHERLERİ;AGLOMERE EDİLMİŞ

252910000013

FELDİSPAT;FLOTE EDİLMİŞ

251749000000

DİĞER TAŞLARIN TOZLARI

251310000000

SÜNGER TAŞI

250300900018

DİĞER KÜKÜRT

261800000000

DEMİR VE ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN GRANÜLE CÜRUF

250590000019

KUM;DİĞER 

250810000011

BENTONİT;ÖĞÜTÜLMÜŞ

251110000012

BARYUM SÜLFAT;ÖĞÜTÜLMÜŞ

251320000011

ZIMPARA TAŞI;TOZ/ÇAPLI TANELER HALİNDE

 

Yorumlar

Yorum Yap

Son Yazılar

KOBİ Nedir?
KOBİ Nedir?15 Mayıs 2020, 19:34
Nijerya’da Fiyatlar ve Maaşlar
Almanya Ülke Profili
Almanya Ülke Profili07 Nisan 2020, 21:51
Dijital Pazarlama Teknikleri
Dijital Pazarlama Teknikleri25 Mart 2020, 13:00

Etiketler

Takip Edin

WhatsApp

E-BÜLTEN