1) Programın amacı nedir?

     KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
     KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
     KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
     İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
     E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

 

2) Kimler başvurabilir?

    Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan ve

    Başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olan ve

    Son mali yıl verileri onaylı İşletmeler başvurabilir.

 

3) Desteklenecek proje giderleri nelerdir?

    Gider Adı Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)
    Personel Gideri 100.000
    Yazılım ve Donanım Giderleri 100.000
    Tanıtım Giderleri 100.000
    Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000
    Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000
    Hizmet Alım Giderleri 100.000

     Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

     Makine, teçhizat, kalıp, gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

     İşletmeye, proje kapsamında en fazla 4 personel için destek verilebilir

     Proje kapsamındaki gider gerçekleşmeleri için tüm bölgelerde personel gideri dışındaki tüm giderler için %70 oranında geri ödemesiz ve %30 oranında geri ödemeli destek sağlanır.

     Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır .

     Proje kapsamında desteklenecek yazılım giderleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranına %15 ilave edilir.