• 0 (505) 992-6373
 • info@interstate.ist

ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ (KOSGEB)

ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ (KOSGEB)

ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ (KOSGEB)

04 Ocak 2020, 20:472880

ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ (KOSGEB)

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), yurtdışı desteği sağlamak için yeni bir destek programı daha başlattı. Bu yeni programın adı “Uluslararasılaştırma Destek Programı”.

KİMLER YARARLANABİLİR?

 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verileri onaylı olan işletmeler bu Programdan yararlanabilir.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.

PROGRAMIN AMACI:

 • KOBİ’lerin kendi ihtiyaçlarını tespit edebilmelerini sağlamak
 • KOBİ’lere, hedeflerine ulaşmak için gerekli olan araçları etkin ve verimli kullanma yeteneğini kazandırmak
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak
 • E Ticaret yapan KOBİ sayısını arttırmak

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Program kapsamında, Kurul kararı ile personel giderleri için geri ödemesiz, aşağıda yer alan personel gideri desteği dışındaki diğer giderler için ise geri ödemesiz ve geri ödemeli destekler verilir:4

 1. Personel gideri desteği,
 2. Yazılım ve donanım giderleri desteği,
 3. Tanıtım giderleri desteği,
 4. Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği,
 5. Test analiz ve belgelendirme giderleri desteği,
 6. Hizmet alımı giderleri desteği

BEKLENEN SONUÇLAR VE ETKİLER

 • KOBİ’lerin uluslararası pazara açılabilmesi,
 • KOBİ’lerin uluslararası pazar paylarını arttırmaları,
 • KOBİ’lerin uluslararası rekabetin aktörleri haline gelmesine katkı sağlanması,
 • KOBİ’lerin dijitalleşme altyapısını arttırarak e-ticarete başlamalarının sağlanması,
 • KOBİ’lerin uluslararası e-ticaret pazarında pay almalarının sağlanması,

        beklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verileri onaylı olan işletmeler bu Programdan yararlanabilir. 

DESTEK ÖZELLİKLERİ

 • Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 24 ay
 • Program Süresi: KOBİ destekten sadece bir kez faydalanabilir.
 • Destek Türü: Hibe
 • Destek Miktarı: 000 TL Hibe
 • Destek Oranı: % 75 (tüm bölgeler)
 • Başvuru Dönemi: Sürekli

PROJE SÜRESİ, DESTEK ÜST LİMİT VE ORANI

 • Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 6 ay ve en çok 24 aydır. Desteklenecek projelerde proje süresi, projenin niteliğine göre Kurul tarafından belirlenir. İşletme tarafından revizyon talep edilmesi halinde, proje süresi 24 ayı aşmayacak şekilde Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.
 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000 TL’si geri ödemesiz, 90.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000 TL’dir.
 • Proje kapsamındaki gider gerçekleşmeleri için tüm bölgelerde personel gideri dışındaki tüm giderler için %70 oranında geri ödemesiz ve %30 oranında geri ödemeli destek sağlanır. Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Personel gideri desteği, işletmeye yapılan destek ödemesidir.

 

Programa başvuru usullerini öğrenmek ve başvuru yapmak için bizimle irtibata geçin.

INTERSTATE DANIŞMANLIK

info@interstate.ist

Yorumlar

Yorum Yap

WhatsApp

E-BÜLTEN